Сентябрь 02 2023 0Комментарий

ЛЕОНІД ТУРЧИН: «ЯК ВДОСКОНАЛИТИ ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ»

Сьогодні в Україні існує безліч висококваліфікованих та розумних осіб, які активно займаються аналітичною діяльністю у різних сферах. Серед фахівців: вчені, викладачі, наукові керівники, кандидати та доктори наук, кращі представники вищих навчальних закладів та Національної академії наук. Вважаю, що саме вони можуть відігравати ключову роль у розвитку країни під час повномасштабного російського воєнного вторгнення та після Перемоги України, особливо в контексті законодавства та політичних реформ.

Один із можливих способів використання знань цих експертів – це проведення аналізу найкращих законодавств передових країн світу. Взявши на озброєння досвід і практику країн, де вже досягнуті високі стандарти громадянського суспільства, Україна має можливості спрямовано та ефективно вдосконалити власні правові акти. Це може стати важливим інструментом для будівництва сучасної демократичної держави у післявоєнний період.

Але не слід забувати, що однією з найсерйозніших проблем, навіть під час російського повномасштабного воєнного вторгнення, є корупція. Вона впливає на розвиток країни в цілому та підриває довіру простих громадян до державних інституцій.

Тому я вважаю, що, насамперед, треба на усіх рівнях виявляти, припиняти та притягати до відповідальності осіб, залучених у корупційних діях, незалежно від їхнього статусу чи впливу.

Необхідно провести в країнах ЄС моніторинг ефективності існуючих антикорупційних заходів та програм, щоб їх запровадити та пристосовувати до сучасної ситуації в Україні.

А вже після цього треба розглянути приклади країн, де досягнуто високої якості законодавства. Так, Сполучені Штати Америки є прикладом країни з розвиненою правовою системою, яка базується на Конституції та розбудові різноманітних законів. Механізм державного управління в США передбачає взаємодію між виконавчою, законодавчою та судовою владами, що допомагає зберігати баланс і не допустити концентрації влади в одних руках.

Швеція, своєю чергою, відома своєю прогресивною системою соціального захисту та рівністю гендерів. Законодавство в цій країні допомагає забезпечити високу якість життя громадян, гарантуючи доступ до освіти, охорони здоров’я та соціальних послуг. Важливою особливістю є включення громадян до процесів управління та висловлення їх поглядів через громадські консультації та референдуми.

Німеччина, наприклад, відома своєю дієвою системою федерального управління, де різні рівні влади мають чітку відповідальність та компетенції. Це допомагає уникнути централізації та забезпечити збалансований розвиток різних регіонів. Політика розвитку інфраструктури та підтримки малих підприємств сприяє економічному зростанню та зниженню безробіття.

Спираючись на досвід цих та інших країн, українські вчені, науковці, аналітики та політики можуть провести широкий аналіз та порівняння законодавства з метою вдосконалення власних нормативно-правових актів. Професійний підхід допоможе ефективно провести аналіз та порівняння різних аспектів правової системи. Після цього, рекомендується залучити висококваліфікованих фахівців з політичної та юридичної галузей для здійснення детальної оцінки та аналізу. Важливо звернути увагу на те, які аспекти законодавства передових країн можуть бути використані в українському контексті.

Порівняльний аналіз законодавства дозволить ідентифікувати найкращі практики та рекомендації, які можуть бути використані для вдосконалення правової системи України. Наприклад, досвід країн Європейського Союзу може надати ідеї щодо гармонізації законодавства в галузі торгівлі, стандартів якості та екологічних норм. Законодавство Скандинавських країн може стати джерелом натхнення для розвитку соціальної підтримки та створення рівних можливостей для всіх громадян.

Важливим аспектом буде залучення прогресивних політиків, які готові взяти на озброєння рекомендації експертів та впровадити їх у реальну політичну практику. Вони мають мати розуміння важливості реформ та волю до впровадження змін на користь громадян. Взаємодія між фахівцями та політиками може сприяти створенню ефективної стратегії для реалізації змін.

Такий підхід дозволить поєднати теоретичні знання та практичний досвід для створення сучасної та функціональної правової системи в Україні. Глибокий аналіз та застосування передового законодавства може покращити рівень життя громадян, забезпечити рівність прав та можливостей, а також сприяти ефективному розвитку нашої держави.

Отже, на мій погляд, залучення висококваліфікованих аналітиків та експертів у галузі політичних наук для проведення аналізу найкращих законодавств передових країн є перспективною ідеєю. Це може послужити основою для створення нових нормативно-правових актів, які відповідають сучасним викликам та потребам українського суспільства. Важливо, щоб цей аналіз був не лише теоретичним, але й здійснювався за підтримки прогресивних політичних сил, які готові втілювати зміни на користь розвитку України.

Завдання аналізу та вдосконалення законодавства передбачає важливий процес залучення ключових стейкхолдерів (зацікавлених сторін) та проведення консультацій з громадськістю. Важливо забезпечити прозорий та відкритий процес, щоб забезпечити включення різних груп інтересів та забезпечити легітимність реформ.

Для цього можна використовувати методи публічних слухань, форумів, анкетування та онлайн-консультацій. Залучення громадянського суспільства, представників бізнесу, академічного середовища та громадських організацій дозволить зібрати різноманітні погляди та рекомендації щодо вдосконалення законодавства.

Під час процесу аналізу та порівняння законодавства, важливо звернути увагу на специфічні особливості сьогоденної ситуації. Це може включати культурні, історичні та соціальні аспекти, які впливають на ефективність впровадження нових законів.

Важливо знайти баланс між новаторством та збереженням стабільності, а також забезпечити комунікацію з громадськістю щодо цілей та переваг реформ.

Велика увага має бути приділена забезпеченню сталості реформ. Це може включати розробку дорожньої карти впровадження нових законів, моніторинг та оцінку їх впливу, а також забезпечення навчання та підтримки фахівців, які будуть впроваджувати зміни.

Висновок очевидний: використання аналітики світового законотворчого досвіду може виявитися ключовим для розвитку України.

Розглядаючи перспективи впровадження передового законодавства через аналіз та порівняння, варто враховувати кілька ключових аспектів:
– культурна адаптація: передові законодавчі практики, хоч і є цінним джерелом, повинні адаптуватися до специфіки українського суспільства.

Розуміння особливостей культури, історії та соціально-економічного контексту є важливим для успішного впровадження змін;

– залучення громадськості: проведення консультацій та діалогу з громадськістю може забезпечити більшу легітимність реформ. Погляди та думки різних верств населення можуть допомогти забезпечити більш ефективне впровадження нових законів;

– експертна підтримка: важливо залучити не лише науковців, але й експертів з різних галузей для аналізу та визначення реальних можливостей впровадження нових практик. Їх рекомендації можуть допомогти уникнути непередбачуваних наслідків;

– зв’язок з освітою: освічена громадськість має більший потенціал для розуміння та підтримки реформ. Залучення академічного середовища до аналізу може сприяти не лише кращому розумінню законодавчих змін, а й підготовці нового покоління аналітиків та політиків;

– стратегія впровадження: після аналізу та вибору передових практик важливо розробити чітку стратегію їх впровадження. Враховуючи можливі ризики, труднощі та послідовність дій, можна забезпечити більшу ефективність реформ;

– політична воля: впровадження реформ часто залежить від політичної волі та рішучості. Важливо, щоб політики були готові приймати важкі рішення та стояти за ними;

– застосування аналізу та порівнянь законодавств може допомогти змінити парадигму розвитку України. Відсутність страху перед змінами, відкритість для інновацій та прагнення до досягнення кращих стандартів можуть вивести країну на новий рівень. Спільна робота аналітиків, політиків та громадян може стати ключовим фактором у забезпеченні сталого розвитку, покращенні життя громадян та зміцненні демократії.

Загалом, спрямування сил та ресурсів на аналіз та порівняння передового законодавства деяких розвинутих країн з метою його впровадження в Україні є не лише актуальним, але й стратегічно важливим кроком.

Спільні зусилля і рішучість можуть перетворити цю ідею на реальність, а Україна, використовуючи найкращий досвід світу, зможе подолати виклики та забезпечити сталість розвитку для майбутніх поколінь.

 

Леонід ТУРЧИН

Заслужений будівельник України

Напишите Ответ или Комментарий