Компанія НВО «Творець» надає послуги у програмно-технологічному комплексі Building Manager 10.8 (BUILDMAN).

Building Manager 10.8 (BUILDMAN) розроблено на основі оригінальної технології моделювання. Він дозволяє максимально автоматизувати процес формування організаційно – технологічних моделей (ВТМ). Призначений для використання менеджерами будівельних фірм та фірм замовників при підготовці та супроводі будівництва, ремонту, реконструкції.

Виконує розрахунки збалансованих календарних планів виконання робіт, графіків постачання ресурсів, у тому числі фінансування, а також графіків використання виконавців, техніки в масштабі будівельної організації будь-якої конфігурації та спеціалізації. Розмірність та технологія програмно-технологічного комплексу BUILDMAN передбачає його використання для планування роботи, як великих будівельних організацій, типу тресту, так і невеликих будівельних фірм. Причому використання BUILDMAN і в тому, і в іншому випадку дає значний позитивний ефект.

Надавані послуги:
– складання календарних планів виконання робіт (тривалість у робочих днях, тижнях, місяцях);
– Складання графіка руху робочої сили (кіл.чол на день);
– складання графіка постачання ресурсів (грн.);
– Складання графіка використання машин та механізмів (грн.).

Необхідна інформація для складання детального графіка виконання робіт з необхідною кількістю робочої сили, що використовується:
– проєктно-кошторисна документація;
– термін початку та закінчення будівництва.

Необхідна інформація для складання детального графіка виконання робіт з необхідною кількістю робочої сили, графіком постачання матеріалів:
– термін початку та закінчення будівництва;
– повна проєктно-кошторисна документація для об’єкта, що будується (з усіма видами робіт, ресурсами даного об’єкта) в програмному комплексі АВК або СТ(кошторис технології);

Необхідна інформація для складання детального графіка виконання робіт з необхідною кількістю робочої сили, графіком постачання матеріалів, графіком постачання механізмів:
– терміни початку та закінчення будівництва;
– повна проєктно-кошторисна  документація для об’єкта, що будується (з усіма видами робіт, ресурсами, видами механізмів даного об’єкта) в програмному комплексі АВК або СТ(кошторис технологія);

Необхідна інформація для вирізнення:
– проєктна документація;
– Умови складання кошторису.

Тривалість розробки графіка:

Введення позицій кошторису в Building Manager 10.8 від 40-60 позицій в 1 день;
Зв’язування кошторису АВК з СТ в залежності від обсягу кошторису від 1-го дня до 3-х днів (60 позицій в 1 день);
Зв’язування програмного комплексу СТ з Building Manager 10.8 (60 позицій 2 дні);
Побудова графіка виконання робіт з необхідною робочою силою (60 позицій 3 дні);
Побудова графіка постачання ресурсів та машин та механізмів у грн. (надаємо графік фінансування з розбивкою по місяцях у грн.)

Вартість складання графіка із 60 позицій 120 грн. на добу.

З питань замовлення послуг технологічного комплексу BUILDMAN звертайтесь до контакт-центру за тел.: 766-4-333.