ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТИ

Преамбула

Даний документ є публічним договором пропозицією, який пропонується до укладання Споживачам (фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам підприємцям) житлово-комунальних послуг, які надає Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче об`єднання «Созидатель» за відповідними договорами про надання житлово-комунальних послуг, а саме: про надання послуг управління будинком, про надання послуг з утримання житлового будинку, споруд та прибудинкової території, про надання послуг з опалення та гарячого водопостачання.

1. Загальні положення

1.1. Нижченаведений текст є Договором між Управителем/Виконавцем житлово-комунальних послуг: Приватним акціонерним товариством «Науково-виробниче об`єднання «Созидатель» надалі за тестом – «Управитель/Виконавець» з однієї сторони

та Споживачем житлово-комунальних послуг (фізичні особи, юридичні особи, фізичні особи підприємці), надалі за тестом – «Споживач» з іншої сторони, разом надалі за текстом –«Сторони».

1.2. Даний Договір визначає умови оплати Споживачами житлово-комунальних послуг, наданих Управителем/Виконавцем.

1.3. Договір є публічним у відповідності до  ст. 633 и ст. 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Споживачів.

1.4. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безумовним прийняттям умов даного Договору на запропонованих умовах (акцепт оферти) є факт здійснення Споживачем оплати житлово-комунальних послуг, наданих Управителем/Виконавцем.

2. Предмет договору

2.1. Управитель/Виконавць зобов`язується забезпечити можливість здійснення Споживачем оплати (шляхом впровадження системи «он-лайн платежів»)  за житлово-комунальних послуги, надані Управителем/Виконавцем

на сайті Управителя/Виконавця:__________________ (далі за текстом –«Сайт»),

в розділі «Особистий кабінет споживача»,

за допомогою сервісу ___________________ (далі за текстом –«сервіс»).

3. Умови використання.

Механізм роботи/Функціонування сервісу

3.1. Необхідні умови користування Сервісом:

3.1.1.наявність доступу до мережі інтернет,

3.1.2.наявність у Споживача укладеного договору з Управителем/Виконавцем про надання житлово-комунальних послуг,

3.1.3.реєстрація на сайті Управителя/Виконавця в розділі «Особистий кабінет споживача»,

3.2. Решта умов використання, механізм роботи та функціонування сервісу розміщені на сайті сервісу  __________________.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Права Управителя/Виконавця:

– бути замовником послуг та укладати відповідні договори з банками, іншими фінансовими установами, Операторами платіжної інфраструктури та залучати інші треті особи з метою виконання предмету Договору;

– в односторонньому порядку змінювати налаштування, дизайн, графічні матеріали Сайту та його розділів.

4.2. Права Споживача:

– на рівний із іншими Споживачами доступ до сайту Управителя/Виконавця та розділу «Особистий кабінет споживача»;

– звертатись до Управителя/Виконавця за роз’ясненнями та оперативно

Отримувати інформацію з питань, які стосуються предмету даного Договору;

4.3. Обов`язки Управителя/Виконавця:

надавати доступ Споживачу до сайту Управителя/Виконавця та розділу «Особистий кабінет споживача» з метою здійснення «он-лайн платежів»;

– забезпечити надійне функціонування та безперебійну роботу Сайту та розділу «Особистий кабінет споживача».

4.4. Обов`язки Споживача:

дотримуватись вимог чинного законодавства України та умов цього Договору

5. Захист персональних даних

5.1.Укладаючи даний Договір Споживач надає згоду Управителю/Виконавцю на збір, обробку, зберігання  та передачу своїх персональних даних у зв’язку із та з метою:

  • здійсненням Управителем статутної діяльності,
  • виконання зобов`язань за цим Договором,
  • забезпечення відповідно до вимог законодавства реалізації відносин у сфері житлово-комунальних послуг,
  • соціального захисту населення,
  • використання у податковому та бухгалтерському обліку Управителя/Виконавця,
  • підготовки статистичної звітності.

5.2. Споживач засвідчує обізнаність про його права, що передбачені Законом України   «Про захист персональних даних», мету збору персональних  даних та осіб, яким ці дані передаються. Управитель/Виконавець гарантує захист персональних даних Споживача відповідно до вимог законодавства України.

5.3.Укладаючи даний Договір Споживач надає згоду Управителю/Виконавцю на збір, обробку, зберігання та передачу своїх персональних даних та інформації, пов`язаної із виконанням зобов`язань за цим Договором фінансовим установам/банкам  для здійснення останніми необхідних заходів щодо впровадження системи «он-лайн платежів» за цим Договором.

6. Відповідальність. Вирішення спорів

6.1. У разі порушення своїх  зобов’язань Сторони   несуть відповідальність,  визначену    законодавством. 6.2. Сторони не несуть відповідальності у разі, коли порушення зобов’язань за  цим  Договором сталося не з їх вини.

6.3. Управитель/Виконавець не несе відповідальності за неможливість здійснення Споживачем оплати за допомогою системи «он-лайн платежів» з незалежних від Управителя/Виконавця обставин.

6.4. Управитель/Виконавець не несе відповідальність за тимчасову непрацездатність, несправності, помилки і збої в роботі програмних засобів, сервісу або Сайту, які сталися не з його вини.

6.4. Будь-які спори  між  Сторонами даного Договору  вирішуються   шляхом  проведення переговорів, листування або в судовому порядку.

7. Строк дії договору.

Порядок зміни і розірвання договору

7.1.Цей Договір набирає чинності з моменту здійснення Споживачем «он-лайн платежу» на сайті Управителя/Виконавця в розділі «Особистий кабінет споживача» за допомогою сервісу та діє до повного виконання зобов’язань за цим Договором.

7.2. Управитель/Виконавець залишає за собою право періодично та без попереднього повідомлення вносити зміни до умов цього Договору, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті. При цьому нові умови Договору є обов’язковими для Споживача з моменту розміщення нової редакції цього Договору, якщо інший термін набрання сили змінами не визначений додатково при їх розміщенні.7.3. Управитель/Виконавець залишає за собою право у будь-який момент розірвати даний Договір шляхом розміщення відповідного повідомлення на власному Сайті.

8. Заключні положення

8.1. У разі невідповідності будь-якої частини Договору законодавству України, у тому числі у зв’язку з прийняттям нових законодавчих актів, він буде діяти лише в тій частині, яка не суперечить законодавству України.

8.2. Правовідносини,  що виникають у зв’язку з виконанням умов цього  Договору  і не врегульовані ним, регулюються відповідно до законодавства.

8.3. Будь-які звернення Споживача будуть розглянуті Управителем/Виконавцем у тій формі в якій такі звернення надійдуть Управителю/Виконавцю.

8.4. Контактна інформація Управителя/Виконавця:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ

“СОЗИДАТЕЛЬ”

місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл.,

місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АНДРІЯ ФАБРА, будинок 4

ЄДРПОУ: 13416334

ІПН: 134163304029

Номер свідоцтва платника ПДВ: 100339221

П/р: UA 853808050000000026005428373
АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ”
Телефони: +380567785415, +380567785416
Адреса електронної пошти: sales@sozidatel.dp.ua
Веб сторінка: sozidatel.dp.ua